Пан цi Спадар ? / Pan ci Spadar ?


(Andrevuš Ščura) #1


(Andrevuš Ščura) #2

Наватвор “спадар”, “спадарыня” i “спадарышня” , у якасьцi ветлiвага звароту, выгадау на эмiграцыi дохтар Янка Станкевiч…
Я, асабiста, памятаю, як яшчэ на пачатку 1990-х , нават БНФ ужывала ветлiвы зварот “пан”, але патроху перайшла на амэрыканскага “спадара”, бо грашовыя гранты пацяклi менавiта з ЗША…
Я нiколi не успрымау паважна гэтага сьмешнага наватвору й у нашым зямляцтве “Лiтвiны ( Беларусы ) Ляпляндыi” да паловы 1995 року* ужывалiсь тыкеля ветлiвыя звароты “пан”, “панi”, “панянка”… ( * у 1995 я з’ехау з Ляпляндыi ва Украiну разам з жонкаю на сталае жыхарства ).
Напрыканцы 1994 року мы праводзiлi у Мурманьску апытанку стасоуна наватворнага выгаданага “старадауняга” зваротку “спадар”. Былi апытаны на працягу месяца амаль 500 асобау. Вынiк атрымауся даволi забауны й нават атварта сьмешны : амаль усе апытаныя адказалi, што Беларусы маюць ветлы зваротак “пан” i “панi”, а вось на конт звароту “спадар” амаль усе выказалi свае зьдзiуленьне гэтым словам ды патлумачылi дадаткова ( некаторыя не адразу, бо саромелiся ), што “спадар” атаесамляецца у iх з лаячным кацапскiм словам “пидар”. КРОПКА ! :laughing:


(Andrevuš Ščura) #3

“Расiйска-Крыускi Слоунiк” Коуна, 1924, Вацлау Ластоускi :sunny: "Я пропанавау бы ужываць у знач. ветлага рас. “Вы”, слова Ваша ; у знач. рас.Господин, слова Пан "( старонка 133 ).


(Andrevuš Ščura) #4

А вось яшчэ адзiн знакамiты песьняр, узнагароджаны за вернасьць савецкай уладаю - Янка Купала ! Памятаеце адкуль пайшло у жыцьцё “Жыве Беларусь !” ? :slight_smile:
“А вось як не любiць гэта поле, i бор
I зялёны садок, i крыклiвую гусь…
А што часам тут страшна заёнча вiхор -
Гэта ён, гэта крык, што жыве Беларусь !”
Але блiжэй да тэмы… Вось вам, Шаноунае Паньства, вядомая зьменка Янкi Купалы стасоуна Пана ! :sunglasses:
“КОЖНЫ НАРОД САМ САБЕ ПАН !”


(Геннадий Шуневич) #5

Это отчасти чтоб не упрекали их в том что за они за классовое неравенство :slight_smile:
Белорусские правоохранительные органы ведь воспитываются московским православием. А там им льют в уши что те кто патриот занадта - тот за пропольских панов. Когда им велено лизать ботинки только московских бояр да господ.